Yra van Dijk

Prof.dr. Yra van Dijk is expert (jeugd)literatuur en leesonderwijs. Ze begeleidt promovendi, doceert aan universiteit en hogeschool, doet onderzoek naar fictie, geletterdheid en burgerschap in het onderwijs. Ze schrijft voor wetenschappelijke tijdschriften, maar ook voor NRC Handelsblad, De Groene Amsterdammer en andere bladen. Denkt als voorzitter van de Raad voor de Neerlandistiek mee over het vak, als toezichthouder mee over kwaliteit en taal in de Kinderopvang,  over het Literatuurmuseum en de Nederlandse Boekengids, als lid van fixdit.nu over diversiteit in het literaire veld. Geeft prikkelende lezingen, colleges en workshops en maakt daarin duidelijk waarom leesonderwijs en literatuur ertoe doen. Als essayist en recensent, en modern letterkundig hoogleraar gaat ze in teksten en in de canon op zoek naar datgene wat meestal over het hoofd wordt gezien.

Agenda

Er staat op dit moment niks op de agenda.