Bio

Yra van Dijk is modern letterkundige, leesexpert, lerarenopleider  en gasthoogleraar aan instituut LUCAS van de Universiteit Leiden. Ze publiceert over contemporaine en Caribische literatuur, leesonderwijs en geletterdheid. Onlangs verscheen Omdat Lezen Loont (Pica, 2022), een bundel artikelen over lezen in het onderwijs.

Ze is bestuurslid van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek en van de Raad van de Neerlandistiek. Ze maakt deel uit van schrijverscollectief Fixdit, voor meer diversiteit in de canon en de literaire wereld. 

Al vanaf 2005 is Yra van Dijk Medewerker NRC Handelsblad Boeken en schrijft ze regelmatig essays en recensies over Nederlandse literatuur en over letterkundige publicaties.

In het NRC

In De Volkskrant

In DNBL

Op Linkedin

Universiteit Leiden