Essays

De poging om dit decennium te karakteriseren komt het best uit de verf in het stuk van de Leidse literatuurwetenschappers Esther Op de Beek en Yra van Dijk over Niña Weijers en Nina Polak. Het zijn schrijvers, stellen ze, “die op zoek gaan naar vormen van houvast, klontering, verankering, in een wereld waarin identiteiten, relaties, instituties, vormen, genres, vloeibaar geworden zijn.”

– Recensie door Thomas Vanheste op de-lage-landen.com

Lees meer

Het literair klimaat 2010-2019

Essay van Esther op de Beek en Yra van Dijk (2019), 'Afstand doen van innerlijkheid. De ‘nieuwe generatie’ tussen betrokkenheid en distantie'. in: Laurens Ham en Sven VItse, ' Het literair klimaat 2010-2019', een speciaal nummer van Dietsche Warande en Belfort 164 (3)...

Moedwil & misverstand: over de neerlandistiek

Moedwil & misverstand: over de neerlandistiek

Het aantal studenten dat zich jaarlijks aan een studie Nederlands waagt is teruggelopen, zo erg zelfs dat de bacheloropleiding aan de VU inmiddels is opgeheven. En dat terwijl er in de huidige Nederlandse samenleving de nodige problemen spelen waaraan juist door de...