Bestuur

Voorzitter Raad voor de Neerlandistiek

Voorzitter Raad voor de Neerlandistiek

Yra van Dijk is voorzitter van de Raad voor de Neerlandistiek. De Raad voor de Neerlandistiek vertegenwoordigt in eerste instantie de universitaire neerlandistiek, maar meer in zijn algemeenheid de hele neerlandistiek. De raad biedt de mogelijkheid voor neerlandici om...

Moedwil & misverstand: over de neerlandistiek

Moedwil & misverstand: over de neerlandistiek

Het aantal studenten dat zich jaarlijks aan een studie Nederlands waagt is teruggelopen, zo erg zelfs dat de bacheloropleiding aan de VU inmiddels is opgeheven. En dat terwijl er in de huidige Nederlandse samenleving de nodige problemen spelen waaraan juist door de...

Briefadvies aan de minister over de Neerlandistiek

Briefadvies aan de minister over de Neerlandistiek

De KNAW zal op verzoek van de minister van OCW een advies uitbrengen over de situatie bij de universitaire opleidingen Nederlandse Taal en Cultuur. Vanaf 4 maart 2019 gaat een commissie onder voorzitterschap van Lex Heerma van Voss (Huygens ING en Universiteit...