Kritische Massa: oplossingen voor de kwalitatieve en kwantitatieve terugloop van kennis over de Nederlandse taal en cultuur

okt 4, 2018 | Bestuur

Kritische Massa is de eerste analyse van de Raad voor de Neerlandistiek.

De terugloop in de landelijke instroom van eerstejaarsstudentenNederlands veroorzaakte recent landelijke ophef. In werkelijkheid is het probleem groter: noodzakelijke kennis over de complexe Nederlandse taal en cultuur verdwijntop allerlei niveaus uit de samenleving, terwijl talige en culturele kennis voor alle Nederlanders essentieel is om zichzelf en de wereld te begrijpen. Veel grote maatschappelijke discussies gaan over wie wij zijn, over onze taalenonze cultuur. In de huidige tendens van globalisering is het van belang te beseffen dat iedereen die internationaal een rol wil spelen, zijn of haar eigen cultuur, tradities en taal moet kennen. Het doorgronden van deze veelzijdige dynamiek tussen het Nederlands en de wereld, dát levert de deskundigheden en vaardigheden op om maatschappelijke uitdagingen succesvol aan te gaan. Lees en download het volledige rapport hier »

Foto: Susan Yin

Eerstvolgende optredens:

Er staat op dit moment niks op de agenda.