Promovendi

Kritisch denken via het literatuuronderwijs.

Het ontwikkelen van een theoretisch onderbouwd didactisch concept én lesmateriaal waarin het bewust kritisch denken gestimuleerd wordt.

Gepco de Jong

Promotor: Yra van Dijk, co-promotoren Sander Bax en Rian Aarts, Dudoc Alfa

Culturele identiteitsvorming onder Nederlandse jongeren in online Nederlandse jeugdcultuur, met name hedendaagse Nederlandse hiphop.
Aafje de Roest

Promotor: Yra van Dijk, co-promotor Bram Ieven , Aan: Universiteit Leiden NWO Promoveren in de Geesteswetenschappen

La poétique de l’essai dans l’œuvre de Édouard Glissant

 

Célestin Leba

Promotor: Yra van Dijk, co-promotor Annelies Schulte-Nordholt, Universiteit Leiden, LUCAS

Afgerond in 2017

Bewegend lezen : voorstel tot een cinematografische leeshouding.

Frank van Doeselaar

Promotor: Frans-Willem Korsten, Aan: Universiteit Leiden

Een proefschrift in de vorm van een biografie over Anil Ramdas, uit te komen in het najaar van 2020, onder begeleiding van Prof. Dr. Yra van Dijk (Leiden Universiteit) en Prof. Dr. Elleke Boehmer (Oxford University).

Karin Amatmoekrim

Promotor: Yra van Dijk, co-promotor Elleke Boehmer, Aan: Universiteit Leiden

 Metamodernisme, autonomie en engagement in hedendaagse Nederlandse literatuur.

Anna Krysova

Aan: Charles University, Praag

Afgerond in 2016

Engagement in de literaire tijdschriften van de ‘lange jaren vijftig’ (1950-1963)

Marije Groos

Hoofdpromotor: Yra van Dijk, Aan: Universiteit Leiden

Cultural memory of war in contemporary Iran across media

Arash Mohammadavvali

Promotor: Yra van Dijk, co-promotor Bram Ieven , Aan: Universiteit Leiden

Becoming of age: naar een affectieve benadering van Nederlandse literatuur in het vwo-onderwijs.

Literatuur kan de lezer raken op het lichamelijke, emotionele en cognitieve vlak. Waar dit samenkomt, is er sprake van affect.

Nienke Draaisma

NWO Promoveren voor leraren

Promotor: Iris van der Tuin. co-promotoren Jeroen Dera en Yra van Dijk , Aan: Universiteit Utrecht

Onderdrukinkt. Over bureaucratie en geweld in de Nederlandstalige literatuur van de 21ste eeuw.

Claudia Zeller

Universität Wien

Afgerond in 2019

Comics Realism and the Maus Event: Comics and the Dynamics of World War II Remembrance.

Rik Spanjers

Promotor: Thomas Vaessens (UVA), Aan: UvA

Afgerond in 2018 

Hoe Nederland Indië leest. Hella S. Haasse, Tjalie Robinson, Pramoedya Ananta Toer en de politiek van de herinnering.

Prijs voor de beste dissertatie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Lisanne Snelders

Promotor: Thomas Vaessens (UVA), Aan: UvA

Afgerond in 2019

Big Books in Times of Big Data

Inge van de Ven

Promotor: Kiene Brillenburg Wuth (UU), Aan: Universiteit Utrecht