Yra van Dijk is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde in Mondiaal Perspectief. In de Professoren-aflevering van De Hokjesman wordt ze geïnterviewd en zien we haar college geven. Bekijk de aflevering en introductietekst hier »