'Nee, nee, nee:de canon is geen lijst!' Een gesprek met de Mare over ontlezing, literatuuronderwijs en hoe we scholieren weer warm kunnen laten lopen over het middelbaar onderwijs.